ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Курси менеджерів по персоналу в Києві

Курси  менеджер по персоналу в Києві

Програма курсу “Кадрова справа. Менеджер з персоналу”:

 

1. Завдання, функції, структура кадрової служби.

2. Кадровий аудит.

3. Документи, які регламентують діяльність кадрової служби.

4. Контроль за термінами виконання документів.

5. Правила оформлення документів відповідно до стандартів.

6. Нормативні документи: довідник кваліфікаційних характеристик, Державного класифікатора професій ДК 003.

7. Правила розробки, написання, погодження та затвердження посадової інструкції.

Практика: складання посадової інструкції.

8. Штатний розклад підприємства як нормативно-правовий (локальний) документ:

— практика складання та затвердження

— внесення змін

— застосування.

Практика: складання штатного розкладу.

9. Правила внутрішнього трудового розпорядку: розробка, узгодження, затвердження.

10. Колективний договір.

11. Оформлення прийому на роботу, укладання трудового договору на основі КЗпП України.

12. Трудовий договір

— процедура прийому на роботу;

випробувальний термін

— контрактна форма договору;

— особливості прийому на роботу за сумісництвом;

— особливості прийому на роботу інвалідів;

— переведення на іншу роботу;

— порядок звільнення з роботи.

13. Порядок оформлення, ведення, внесення змін і облік трудових книжок.

14. Документи для оформлення пенсій.

15. Обчислення стажу.

16. Оформлення службових відряджень.

17. Види звітності.

18. Складання і здача обов’язкової звітності. Особливості заповнення. Терміни подачі. Закон № 5067 «Про зайнятість населення».

19. Виконання квот в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних на працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; № 3-ПН «Інформація про Попит на Робочий силу (Вакансій)»; № 4-ПН (план) «Звіт про заплановане вивільнення працівників»; № 4-ПН (факт) «Звіт про фактичне вивільнення працівників; Форма № 10-ПІ «Звіт про зайнятість й працевлаштування інвалідів». № 1-ПВ термінова – місячна «Звіт з праці» № 1-ПВ термінова – квартальна «Звіт з праці» № 3-ПВ термінова – піврічна «Звіт про використання робочого часу» № 6-ПВ річна «Звіт про Кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання »

20. Матеріальна відповідальність працівників.

21. Правила оформлення відпусток. Види і тривалість відпусток.

22. Захист персональних даних працівника. Документи роботодавця, що встановлюють порядок обробки персональних даних працівника.

23. Підбір і розстановка персоналу. Конкурс на заміщення посад

-Підбір і розстановка персоналу

— Порядок проведення атестації робочих

— Перепідготовка та підвищення кваліфікації.

24. Управління персоналом. Сучасна система управління персоналом. Досвід кращих компаній.

— Сучасні технології оцінки персоналу.

— Мотивація персоналу.

— Формування корпоративної культури.

— Психологічні аспекти роботи з персоналом.

25. Підсумковий контроль знань (тестування).

читати далі

Інститут підготовки кадрів більше 15 років співпрацює з центрами зайнятості та уважно відстежує актуальні потреби ринку працевлаштування, що дає можливість пропонувати слухачам найбільш затребувані спеціальності та напрямки навчання.

Навчання на наших курсах менеджерів по персоналу і кадрового діловодства надає знання та вміння тим, хто хоче освоїти роботу менеджера по кадрам, навчитися управляти персоналом, правильно оцінювати, розвивати кадри і формувати кадрову політику.

На даний момент, від працівників кадрових служб і менеджерів по персоналу потрібно не просто правильно заповнити необхідні папери при надходженні людини на роботу, і застосовувати нові технології і методики, які дозволять оцінити значимість і ефективність вкладу нового або давно працюючого співробітника в успіх спільної справи.

ЗАЦІКАВИЛА ПРОГРАМА?

Вартість навчання: 4000грн., за курс. Можлива поетапна оплата.

Термін навчання: від 1 до 2 місяці Залежно від обраного вами графіка

Група вихідного дня (по суботах, 3 10.00 до 16.00) - 2 місяці. Експрес курс - (3 рази на тиждень, 3 11.00 до 15.00) - 1 місяць.

Свідоцтво державного підприємства. Міжнародний сертифікат.

ЧОМУ обирають ПРОГРАМУ
Інститут підготовки кадрів промисловості

Переваги

Навчання на курсах менеджерів з персоналу і кадрового діловодства дає знання та вміння тим, хто хоче освоїти роботу менеджера з кадрів, навчитися управляти персоналом, правильно оцінювати, розвивати кадри та формувати кадрову політику.

Переваги

У програмі - вивчення основних завдань управління, трудового кодексу, структурних наказів, порядку ведення кадрового діловодства, соціально-психологічних основ керівництва тощо. Успіх завжди є результатом всього декількох кроків в потрібному напрямку (Ел Бернштайн)

Переваги

Інститут підготовки кадрів промисловості більше 15 років співпрацює з центрами зайнятості і завжди уважно відстежує актуальні потреби ринку праці, що дає можливість пропонувати слухачам найбільш популярні спеціальності та напрямки навчання.

Переваги

Навчання на курсах менеджерів з персоналу і кадрового діловодства дає знання та вміння тим, хто хоче освоїти роботу менеджера з кадрів, навчитися управляти персоналом, правильно оцінювати, розвивати кадри та формувати кадрову політику.