ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації керівників і фахівців підприємств

Шановні керівники підприємств, установ і організацій,
фахівці відділу підготовки персоналу
і фахівці відділу кадрів!

Пропонуємо Вам розглянути нашу пропозицію щодо підвищення кваліфікації персоналу підприємства на 2018 рік.

Інститут підготовки кадрів промисловості – це навчальний заклад заснований в 1949 році, який має великий досвід навчання з актуальних управлінських, економічних, правових, кадрових проблем, а також навчання та атестації з питань охорони праці та підвищення кваліфікації працівників.
Інститут має сучасну навчальну базу, яка дозволяє проводити навчальний процес на належному рівні.
З огляду на вищевикладене, прошу Вас укласти договір про підвищення кваліфікації працівників Вашого підприємства з Інститутом підготовки кадрів промисловості відповідно до графіків підвищення кваліфікації, розробленого в інституті (додається).
За Вашим бажанням інститут може організувати навчання і по інших напрямках, а також проводити навчання безпосередньо на Вашому підприємстві.
Інститут проводить семінари з актуальної тематики.
Теми для семінарів з питань підвищення кваліфікації:

Порядок перевірки підприємств на дотримання законодавства про працю.
Пенсійна реформа. Зміни, що відбулися.
Аналіз судової практики. Оскарження постанов про накладення штрафів Держпраці.
Нестандартні ситуації в роботі кадровика.
Актуальні питання організації, формування та аналізу оплати праці.
Додаткову інформацію про умови і тематики навчання можна отримати за телефонами:
(096) 264-66-01; (050) 346-07-97.

Е-mаil: ipkp@i.ua

До послуг слухачів гуртожиток, готель, кафе, бібліотека.
Сподіваємося, що наша пропозиція зацікавить Вас і розраховуємо на тісну і взаємовигідну співпрацю.

читати далі

Навчальний процес здійснюють, як штатні викладачі, що мають багаторічний досвід роботи у відповідних галузях і є авторами наукових розробок, так і провідні фахівці міністерств, відомств, підприємств, інших навчальних закладів. За бажанням замовника Інститут організовує навчання безпосередньо на підприємстві.

Державне підприємство «Інститут підготовки кадрів промисловості» має бажання і всі можливості для проведення навчання всіх бажаючих з метою забезпечення підприємств, установ і організацій якісними високопрофесійними кадрами, є одним з найважливіших факторів підвищення продуктивності праці, випуску конкурентоспроможної продукції та розвитку України.

Після закінчення навчання ви отримаєте свідоцтво державного підприємства про підвищення кваліфікації.

ЗАЦІКАВИЛА ПРОГРАМА?

Вартість навчання - 5400 грн.

Термін навчання 5-9 днів

Форма навчання - денна, дистанційна, індивідуальна без відриву від виробництва.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

ЧОМУ обирають ПРОГРАМУ
Інститут підготовки кадрів промисловості

Важливо

Професійне навчання працівників - процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок і вмінь, що дозволяють підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, включаючи первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва

Важливо

Формальне професійне навчання працівників - набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок в навчальному закладі або безпосередньо у роботодавця відповідно до вимог державних стандартів освіти, за результатами якого видається документ про освіту встановленого зразка.

Важливо

Професійне навчання працівників здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстерном, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Важливо

Професійне навчання працівників - процес цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань, розвиток необхідних навичок і вмінь, що дозволяють підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов'язки, освоювати нові види професійної діяльності, включаючи первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва