МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ПРОМИСЛОВОСТІ»

Курси Сантехніка в Києві

Курси слюсарів-сантехніків в Києві

Навчальна програма курсу «Слюсар-сантехнік»

Загальнопрофесійна підготовка;
Основи правових знань;
Основи галузевої економіки і підприємництва;
Професійно-теоретична підготовка;
Технологія санітарно-технічних робіт;
Матеріалознавство;
Охорона праці;
Технічне креслення;
Електротехніка;
Професійно-практична підготовка;
Виробниче навчання;
Виробнича практика;

«Технологія санітарно-технічних робіт»

Загальні відомості про будівлі і споруди;
Допуски і технічні вимірювання;
Общесантехніческіе роботи;
Арматура санітарно-технічних систем, її обслуговування і ремонт;
Правила транспортування та поводження з балонами з киснем і ацетиленом;
Заготівля, складання деталей в заготівельних майстернях
Труби та їх з’єднувальні частини;
Способи гнуття труб;
Способи з’єднання труб;
Будова трубопроводів системи опалення, технологія їх обслуговування та ремонту;
Будова трубопроводів системи водопостачання, технологія їх обслуговування та ремонту;
Будова трубопроводів системи каналізації, газопостачання та водостоків, технологія їх обслуговування та ремонту;
Методи випробування санітарно-технічних систем.

«Матеріалознавство»

Основні відомості про метали і сплави;
Залізовуглецеві сплави;
Термічна обробка стали;
Ущільнювальні матеріали;
Корозія металу і засоби захисту від неї;
Класифікація труб і їх характеристика;
Ливарне виробництво;
притиральні матеріали;
Пластмаси та вироби з них;
Кольорові метали;
флюси.

«Технічне креслення»

Загальні відомості про будівельному креслення;

Основні вимоги до виконання та оформлення креслень;
Основи проекційного креслення
Розрізи і розрізи;
Робочі креслення деталей;
Умовні позначення на кресленнях.

«Електротехніка»

Змінний струм і кола змінного струму;
Електричні вимірювання та електровимірювальні прилади;
Трансформатори;
Електричні апарати;
Електричні машини.

“Охорона праці”

Правові та організаційні основи охорони праці;
Основи безпеки праці в будівельній галузі. Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці;
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпечність виробництва і вибухозахист;
Основи електробезпеки;
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди;
Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

читати далі

В даний час розвинені країни здійснюють перехід від індустріальної економіки до економіки знань, відбуваються швидкі зрушення в перетворенні ринкових знань і інформації на ринкову цінність. Акцент зміщується на особовий людський потенціал. Головним пріоритетом стає придбання знань і навчання професії. По такому шляху прагне йти і Україна.

У системі професійної освіти випереджаючий розвиток повинні отримати початкова і середня професійна освіта, оскільки на сучасному етапі різко зростає потреба народного господарства у висококваліфікованих робітниках і фахівцях середньої ланки. Ця проблема стосується як великих міст, так і малих. А Місту потрібні фахівці простих і мужніх професій: слюсарі-сантехніки, штукатури.

Саме тому сьогодні велика увага приділяється робітничим професіям професіям, без яких жодне підприємство не може і мріяти, що воно займе гідні і лідируючі позиції серед конкурентів.

ЗАЦІКАВИЛА ПРОГРАМА?

Вартість навчання - 5000 грн. Можлива поетапна оплата за навчання.

Термін та графік навчання - 3 місяці, 2 рази на тиждень.

Форма навчання - вечірня з 17:00 до 21:00. Іногороднім слухачам надається гуртожиток, готель.

По закінченні навчання видається свідоцтво про присвоєння спеціальності, кваліфікації та розряду.

ЧОМУ обирають ПРОГРАМУ
Інститут підготовки кадрів промисловості

Переваги

ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЛІЦЕНЗОВАНІ!

Переваги

По закінченні навчання видаються cвідоцтва державного зразка Державного підприємства «Інститут підготовки кадрів промисловості»

Переваги

Проводиться також підвищення кваліфікації даних спеціальностей.

Переваги

ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЛІЦЕНЗОВАНІ!